Veselé Velikonoce              přeje Má Jančí

17.04.2017

Chlapec ráno vstáva, první kávu rychle dává. Pomlázku si uplete, no snad to letos nesplete. 

                   Jeden proutek přes ten druhý,                     no moc toho nenamluví. 

Soustředí se, rychle plete, aby mohl zajet k tetě. 

Napečíno teta má, panačka mu taky dá. 

A tak zpívá, koleduje, všechny zvyky paroduje. 

Nemá totiž svátek rád, přemluvil ho kamarád. 

              A tak už od rána pije rum a vodku,               aby v poledne poblil ptačí budku. 

Vesele Velikonoce. 

"Má Jančí, aby byl svět veselejší"